Jak wygląda tworzenie sklepów internetowych?

ary i usługi zamawiane są w trybie bezpośrednim (on-line), natomiast dostawa oraz płatność może odbywać się w sie

Jak wygląda tworzenie sklepów internetowych? sklepy internetowe prestashop

Cytat z Wikipedii o e-handlu

Według Głównego Urzędu Statystycznego e-handel1 (e-commerce) obejmuje transakcje, które dokonywane są poprzez sieci oparte na protokole IP. Towary i usługi zamawiane są w trybie bezpośrednim (on-line), natomiast dostawa oraz płatność może odbywać się w sie