Remont na wysokości? Jak go sobie ułatwić?

owinny mieć wystarczający wymiar, aby zapewnić, że dana osoba nie będzie mogła przez nie spaść. Wobec braku jakichkolwiek norm, wytyczne ope

Dodane: 08-11-2019 02:20
Remont na wysokości? Jak go sobie ułatwić? podnośniki wynajem Żory

Każda ochrona poniżej tej wysokości powinna

W przypadku prac niezwiązanych z budową nie ma nakazowych wymiarów. Jednakże poręcze, stopki, bariery i inne zbiorowe środki ochrony powinny mieć wystarczający wymiar, aby zapewnić, że dana osoba nie będzie mogła przez nie spaść.

Wobec braku jakichkolwiek norm, wytyczne ope