Różne źródła ciepła - porozmawiajmy o ogrzewaniu

dstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplnej w układzie SI jest dżul (symbol

Dodane: 16-04-2019 06:37