Zdrowe serce, czyli krótko na temat kardiologii

wano pierwsze wydanie magazynu Archives de Maladies du Coeur et des Vaisseaux, natomiast w 1909 w Wiedniu czasopismo Zentralblatt für Herz-

Dodane: 16-06-2019 03:11
Zdrowe serce, czyli krótko na temat kardiologii holter cieszyn

Na początku XX wieku kardiologia wykrystalizowała

Na początku XX wieku kardiologia wykrystalizowała się jako samodzielna dziedzina w obrębie medycyny wewnętrznej. W 1907 w Paryżu opublikowano pierwsze wydanie magazynu Archives de Maladies du Coeur et des Vaisseaux, natomiast w 1909 w Wiedniu czasopismo Zentralblatt für Herz-